ฟีเจอร์เต็มรูปแบบของ iKeyMonitor

iKeyMonitor เป็นแอปควบคุมโดยผู้ปกครองสําหรับ Android / iPhone / iPad ที่ืทรงพลัง ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อการบันทึกการโทร การโทร VoIP สภาพแวดล้อม SMS เว็บไซต์ที่เข้าชม ข้อความแชทบน WhatsApp, Facebook, WeChat, Skype และอื่น ๆ

SMS & Messenger

 • Log SMS
  SMS
 • Record WhatsApp Messages
  WhatsApp
 • Record WeChat messages
  WeChat
 • Log Facebook
  Facebook
 • Record Skype chat messages
  Skype
 • Record Line chat messages
  Line
 • Record Kik messages
  Kik
 • Record Vibe messages
  Vibe
 • Record Goole Chat messages
  Goole Chat
 • Record QQ messages
  QQ
 • Record IMO messages
  IMO
 • Record Instagram messages
  Instagram
 • Record Snapchat messages
  Snapchat
 • Record Tinder messages
  Tinder
 • Record BBM Messages
  BBM
 • Record Hike Messages
  Hike
 • Record Telegram Messages
  Telegram
 • Record odnoklassniki Messages
  Odnoklassniki
 • Record Gmail Messages
  แอป Gmail
 • Record Kakaotalk
  KakaoTalk
 • Record Zalo Chat
  Zalo
 • Monitor Signal Messages
  Signal
 • Monitor Bumble Conversations
  Bumble
 • Monitor TikTok Activities
  TikTok

ฟีเจอร์การติดตามที่ครอบคลุม

 • Log Call History
  บันทึกประวัติการโทร
 • Log call recording
  บันทึกการโทร
 • Log SMS
  ข้อความ SMS
 • Log keystrokes
  คีย์สโตรค
 • Log clipboard
  คลิปบอร์ด
 • Web History
  การเยี่ยมชมเว็บไซต์
 • Screenshots
  ใช้ภาพหน้าจอ
 • Screen video
  วิดีโอหน้าจอสด
 • Track GPS
  การติดตาม GPS
 • Geo-fencing
  Geo-fencing
 • installed apps monitoring
  ติดตั้งแอป

มัลติมีเดีย

 • spy on pictures and photos
  รูปภาพและภาพถ่าย
 • Spy on videos
  โปรไฟล์วิดีโอ
 • Log Voice Messages
  ข้อความเสียง
 • Listen to Phone Surroundings
  สภาพแวดล้อมรอบโทรศัพท์
 • Remotely Take Photos
  ถ่ายภาพจากระยะไกล

การควบคุมโทรศัพท์

 • App blocker
  ตัวบล็อกแอป
 • Screen time limit
  จํากัดเวลาหน้าจอ
 • schedules
  ตารางเวลา

รอบคอบและปลอดภัย

 • Discreet
  หลักฐานที่รอบคอบและไร้การแทรกแซง

การควบคุมระยะไกลอย่างง่ายดาย

 • Multiple Languages
  หลายภาษา
 • Email Delivery
  ส่งบันทึกทางอีเมล
 • FTP Upload
  อัปโหลดบันทึกเป็น FTP
 • Online server
  ดูบันทึกออนไลน์
 • Remote Control
  การติดตามระยะไกล
 • Remote Keylogger
  การเข้าถึง LAN ( Wifi )
 • alert words
  แจ้งเตือนคํา
 • group management
  การจัดการกลุ่ม
 • multiple users and admins
  ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบหลายคน
 • Export Logs
  ส่งออกบันทึก
 • Account Deletion
  การลบบัญชี

ข้อมูลโทรศัพท์

 • Log Notes/Memos/Reminders
  โน้ต / บันทึก / เครื่องเตือนความจำ
 • Log Calendar
  ปฏิทิน
 • Log Emails
  เนื้อหาอีเมล
 • Log Contacts
  รายชื่อผู้ติดต่อ
 • Remote Keylogger
  ดูประวัติ Wifi